Behandlinger

Hvorfor Psykolog behandling?
Har du det psykisk dårligt, er angst eller deprimeret, er plaget af bekymringer eller har du vanskeligheder i forhold til andre mennesker i en sådan grad, at det er plagsomt eller direkte forhindrer dig i at have et velfungerende liv, vil det gennem psykologbehandling være muligt at ændre på dette. 


Hvad er psykolog behandling?
Psykologbehandling indledes med en afklarende samtale hvor problemets omfang og art defineres og hvor man sammen aftaler, hvordan der skal arbejdes med det.
Behandlingen består i en række samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og evt. baggrunden for det. Gennem denne proces vil du udvikle større selvforståelse og du vil få flere perspektiver på dit liv. Dette giver øget evne til at løse problemet på en tilfredsstillende måde.
Behandlingens varighed afhænger af hvad det drejer sig om. Det kan være alt imellem få samtaler til længerevarende behandling.


Tavshedspligt og etik 

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt psykologloven.

Jeg har tavshedspligt og arbejder efter etikregeler, der sikrer dig en anstændig behandling som klient. 


medlem af Dansk Psykolog Forening
+45 40 46 92 66     info(at)psykologhanneengbjerg(dot)dk